ACHO

Aktívne chvíle oddychu – Active Moments of Leisure

All around the map
We dance TAP
and We LOVE THAT

 

KURZ STEPU Začiatočníci – každý utorok od 16:45, Bratislavské konzervatórium, Konventná ul. 4

 info TU

 

TANEČNÉ PROGRAMY - OUR DANCE PROGRAMS

KALENDÁR PODUJATÍ
Calendar of events

 

Naše najzaují­mavejšie projekty -  Our most interesting projects

ZÁŽITKÁRIUM

náš arzenál zážitkov

 

EXPERIENCERIUM

our arsenal of experiences

Something happened in the youth exchange "RRR" that changed my life. But this video would be less interesting if this event hadn't change all your lives too. (Movie for downloading HERE)

Achovinky

EDS – Hosťovali sme dobrovoľníkov   EVS – We hosted the volunteers

e-mail us:
acho.sk@gmail.com